Reklama
 
Blog | Zaostřeno Mrs. Columbo

Zasedání zastupitelstva Prahy 13 aneb jak říct nic na 80 stránkách

Počátkem prosince jsme navštívili zasedání zastupitelstva Prahy 13. Potřebovali jsme získat vyjádření některých zastupitelů k městskému kamerovému systému. Zároveň jsme ale byli zvědaví, jaká na Praze 13 panuje atmosféra – zda je vládnoucí koalice schopna domluvit se s opozicí, jak probíhají diskuze či zda se v dění na Praze 13 angažuje i veřejnost.

Atmosféra, která na zasedání panovala, by se teoreticky dala vyjádřit jednou větou: “Když už tu musíme být, tak ať to máme rychle za sebou.”

Zasedání je veřejné. Avšak když jsme tam přišli my, studenti Fakulty sociálních věd, a začali během jednání fotit, hodně zastupitelů se na nás začalo vyptávat a skrytě či otevřeně nás pozorovali. Studenti zajímající se o veřejné politické akcích na úrovni městské samosprávy jsou zřejmě raritou. Obzvlášť ostražitě se chovali politici z ODS. Velmi paranoidní a přehnaný výstup předvedla Gabriela Kloudová za ODS, která nás obvinila z toho, že si fotíme její soukromou SMS komunikaci. Načež nás donutila, abychom  fotografie vymazali. I kdyby nás její zprávy v mobilu zajímaly (ne, nezajímaly), je snad jasné, že focením mobilního telefonu ze vzdálenosti několika metrů bychom nějaké skryté a kvalitní špionáže jen těžko dosáhli.

Starosta městské části David Vodrážka vypadal po celou dobu znuděně a všechny, kteří se přihlásili do diskuze, sice poslouchal, ale jen z povinnosti, bez zájmu. Občas pronesl nějaký vtip, kterým se buď pokusil uvolnit houstnoucí atmosféru, nebo zlehčil to, co někdo pronesl během diskuze. Když například zastupitelka za Stranu zelených Zuzana Drhová připomínala jeden z projektů využívajících veřejného rozpočtu, glosoval její výtky pan starosta slovy: “Jsou to ty špinavé peníze z automatů. takže nevím, zda byste se k tomu vůbec měla vyjadřovat.”

Reklama

Zuzana Drhová ještě s Jiřím Zemanem za KSČM jsou navíc prakticky jediní členové zastupitelstva, kteří jsou ochotní o něčem diskutovat. Drhová, jako členka opozice, na to má samozřejmě nárok, většina jejích kolegů ze zastupitelstva tento názor však pravděpodobně nesdílí. Očividně mnohé z nich její časté zasahování do diskuzí popuzuje. Poté, co svými komentáři viditelně rozčílí jednoho poslance z ODS, se tento poslanec zvedá a kousek vedle nás říká svému známému z řad veřejnosti: “Seru na to, jdu na řízek.” Co si budeme nalhávat, kvalitní občerstvení je pro dostatek energie k vydržení na čtyřhodinovém zasedání nutností.

Někdy během první poloviny zasedání ovšem starosta Vodrážka pronáší pro nás poměrně zajímavou a zásadní větu týkající se přípravy podkladů pro veřejné projekty: “Byli jsme plísněni za nekoncepčnost, snažíme se postupovat na základě odborných studií.” Tento výrok si zaslouží větší pozornost.

 

“Odborné” studie

Samotný záměr používat odborné studie je relevantní. Dost ovšem záleží na kvalitě takové studie. Jedna studie se totiž týká i městského kamerového systémů, kterým se zabýváme. Tato studie zpracovává záměr Prahy 13 instalovat na svém území další kamery. Navzdory tomu, že její cena pravděpodobně přesáhla jeden milion, ale kvalitou zrovna neoplývá.

 Co lze najít v takovéto studii? Pracovně studii nazýváme “nic na 80 stránkách”. Vycházejme z jednoho předpokladu – zastupitelé nejsou experti na kamerové systémy. Proto by každá položka měla být jasná laikovi. Tudíž i nám. Studie je ovšem dost nepřehledná a těžko srozumitelná. I samotná argumentace ve prospěch kamerových systémů pokulhává. Analýza celé studie by pravděpodobně musela být obsáhlá a podrobná, rozhodli jsme se proto zmínit jen to nejzajímavější, co se v tzv. odborné studii můžete dočíst.

 

Není zřejmě třeba zvláště rozvádět

„Hlavním přínosem a důvodem realizace tohoto systému byla a je zejména ochrana vynaložených investic souvisejících se zateplením těchto objektů a možným vandalismem. Tento přínos byl již jednoznačně ověřen snížením množství incidentů z důvodu odstrašení případných pachatelů i jejich snazším následným vyšetřením,” píše se ve studii jako odůvodnění k již proběhlé instalaci 353 kamer na budovách škol a školek. Ovšem snížení množství incidentů či jejich snazší následné vyšetření není podloženo ve studii jediným číslem či statistikou. Tuto absenci statistiky odůvodňuje studie za 1,8 milionu následujícími slovy: „Přínos ve formě zvýšení bezpečnosti dětí a odhalení případné trestné činnosti v okolí objektů škol a školek není zřejmě třeba zvláště rozvádět.” Studie pravděpodobně počítá s genialitou jejích čtenářů, prospěšnost investice za 38 milionu totiž není třeba rozvádět. Existují dvě možná vysvětlení: buď je zpracovatel studie lenoch, nebo jsou důkazy přínosu kamerových systémů nedohledatelné, popřípadě vůbec neexistují.

 

Lenost či záměr?

„V rámci statistik vypracovaných Policií ČR  je za rok 2011 evidován  obvodním ředitelstvím Praha ll (správní obvod 2,5,13,16 a část 17) druhý nejvyšší počet trestných činů na území hl. m. Prahy v přepočtu na 10 tisíc obyvatel, a to 679. Celkový počet evidovaných trestných činů OŘ Praha ll je 15  467 za rok 2011.” Tato statistika je ve studii využita pro zdůvodnění potřeby kamerového systému. Jakou vypovídací hodnotu pro Prahu 13 ale může mít statistika, která zahrnuje i další čtyři městské části? Proč si zpracovatel nevyžádal od Policie ČR statistiku týkající se přímo Prahy 13? To, že jí Policie ČR disponuje, jsme si ověřili. Je to proto, že ve studii využitá statistika je jednoduše dostupná z webu (www.mapakriminality.cz), nebo proto, že prostě obsahovala žádoucí čísla?

Bohužel tento případ ve studii není ojedinělý. Statistická příloha, která má dokazovat snižování kriminality na místech, kde byly instalovány kamery, je z Prahy 1 a ne z Prahy 13 (ačkoliv Praha 13 má své kamery v ulicích už deset let). Navíc polovinu statistiky tvoří počty prošetřených oznámení a dopravní přestupky, které ale městský kamerový systém neřeší, protože plánované kamery nejsou umístěny na silnicích.

 

Migrace zločinu

Poslední perlou je umístění kamer. „Vzhledem k preventivnímu efektu umístění kamer do problematických lokalit je však nutné počítat s migrací zločinu a tedy zcela nezbytné alespoň přehledové umístění několika kamerových bodů do klidnějších lokalit, zejména na tranzitní uzly.” Tam, kde kriminalita není, se kamery musejí pro jistotu umístit také, protože tam, kde kamery jsou, s tím kriminálníci budou počítat, přičemž začnou páchat zločiny tam, kde kamery nejsou. Není tedy lepší dát kamery všude? Tak kriminálníky zaskočíme a oni už se neschovají. Jak prosté. A jak nákladné a orwellovské.

Hranice odbornosti jsou očividně pružné. Praha 13 se jimi ovšem netrápí. S odbornými studiemi podle slov svého starosty počítá i do budoucna.